7 Getting 30 Digital Volunteers for #EmptyYourPlate program Batch #2____ Target date March 15, 2021
 

Rescue Kitchen - SOS & Marriott Worldwide Business Councils Bangkok

โครงการครัวรักษ์อาหารระหว่าง SOS และโรงแรมในเครือ Marriott ภายในกรุงเทพฯ เมื่อต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด และน่าประทับใจที่สุดวันหนึ่งของพวกเราเลยทีเดียวที่ได้ร่วมทำมื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยกันในครัวของโรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้คนในชุมชนสุมขุมวิทมาชิม ที่มีจำนวนประชากรมากกว่า 1,000 คนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้คนจำนวนกว่าครึ่งต้องเสียงานไป ทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น และนำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ลำบากขึ้น พวกเราจึงรวมพลังเพื่อช่วยเหลือพวกเขาโดยหวังว่ามื้ออาหารเหล่านี้จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้บ้าง


ขอขอบคุณทีมผู้บริหาร ทีมเชฟ และหน่วยงานในโรงแรมอีกหลายๆฝ่ายจากโรงแรมในเครือ Marriott

ทั้ง 10 โรงแรมที่ร่วมโครงการดีๆที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มด้วยกัน

• The Westin Grande Sukhum