7 Getting 30 Digital Volunteers for #EmptyYourPlate program Batch #2____ Target date March 15, 2021

เปิดโครงการรักษ์อาหาร- SOS สาขาภูเก็ต –เพื่อแจกจ่ายอาหารส่วนเกินที่เหลือแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนในสังคม1/3 ของปริมาณอาหารทั้งหมดถูกทิ้งอย่างไร้ประโยชน์ โดยส่วนใหญ่แล้วจะถูกนำไปทิ้งในบ่อฝังกลบ และเมื่อเวลาผ่านไปจะหมักหมมก่อให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก สาเหตุของภาวะโลกร้อน ดังนั้น การทำงานของ มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (เอส โอ เอส) จึงถูกออกแบบให้รวบรวมอาหารส่วนเกินที่มีคุณภาพดีนำมาบริโภคได้ จากโรงแรมและซุปเปอร์มาร์เก็ตต่าง ๆ พร้อมตรวจสอบคุณภาพ และส่งต่อมื้ออาหารที่รสชาดดีและมีสารอาหารหลากหลายให้กับผู้ด้อยโอกาส“ทุกวันนี้โลกของเราผลิตอาหารที่มากพอจะเลี้ยงคนได้ หมื่นล้านคน ในขณะที่ประชากรบนโลกมีเพียง 7.8 พันล้านคน แต่ยังคงมีคนอีกถึง 1 พันล้านคนที่ขาดแคลนอาหาร นั่นทำให้เราตะหนักว่า โลกของเรามีปัญหาเรื่องการกระจายอาหาร” คุณ โบ เอช โฮล์มกรีน (Bo H. Holmgreen) ผู้ก่อตั้ง และ CEO ของ SOS กล่าว, “ที่ SOS เราเรียกว่า เวทมนต์ของ SOS (SOS Magic) เพราะเราเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่มีคุณค่า หรือสิ่งที่ก่อนหน้านี้จะต้องถูกกำจัด ให้กลายเป็น มื้ออาหารที่ยอดเยี่ยมเต็มไปด้วยโภชนาการได้อีกหลายล้านมื้อสำหรับสถานสงเคราะห์เด็ก และองค์กรช่วยเหลือต่าง ๆ ทั้งยังช่วยให้พวกเขาได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารเลี้ยงดูผู้ด้อยโอกาสอีกด้วย ซึ่งกระบวนการที่แสนพิเศษนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้บริจาคอาหารที่มีจิตสาธารณะมากมาย ทั้งจากโรงแรมชั้นนำ ซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยที่มีผลกระทบต่อการทำงานของพนักงานของผู้บริจาคน้อยที่สุด ทำให้การทำความดีเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน และส่วนงาน CSR ขององค์กรผู้ร่วมบริจาคอาหารกับ SOS ก็สามารถแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ เหล่านี้ได้ ด้วยการแค่เพียงส่งต่ออาหารส่วนเกินให้กับเราเท่านั้น”

ด้วยปริมาณนักท่องเที่ยวกว่า 1 ล้านคน จากสถิติเดือนพฤศจิกายนที่ในปี 2562 ผ่านมา จะเห็นได้ว่าภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ และแน่นอนว่าก่อให้เกิดการสร้างขยะอาหารในปริมาณมาก เกิดจากการที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจำเป็นที่ต้องเน้นในเรื่องของคุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศสำหรับนักท่องเที่ยว ในส่วนของมูลนิธิ SOS นั้น จึงถือเป็นองค์กรที่สร้างขึ้นเพื่อมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมนี้ ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและการนำอาหารที่มากเกินจำหน่ายนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน “เจ้าหน้าที่ของเราทำงานอย่างหนักในทุกขั้นตอน จนทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งกรุงเทพและบาหลี เราส่งเจ้าหน้าที่ออกไปรับอาหารส่วนเกินและส่งต่ออาหารให้ผู้คนมากกว่า 6,000 มื้ออาหารทุกวัน ด้วยรถห้องเย็นและมอเตอร์ไซค์พร้อมกล่องแช่เย็นบรรจุอาหารอีกหลายคัน ซึ่งทุกคันมีขั้นตอนมาตรฐานเพื่อส่งต่ออาหารที่สะอาดปลอดภัยให้กับชุมชนผู้รับบริจาคครับ” นายแสวง ขาวลา ผู้จัดการมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ สาขากล่าว


“ผมตื่นเต้นมากที่เราจะทำการเปิดตัวโครงการรักษ์อาหารที่จังหวัดภูเก็ต อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ร่วมกับ ตัวแทนหน่วยราชการจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และโรงแรม ซุปเปอร์มาร์เก็ตต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนตัวแทนผู้รับบริจาคของโครงการ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เพื่อแสดงให้เห็นถึงแรงสนับสนุน พลังความร่วมมือร่วมใจ ของทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือสังคมที่มีรายได้น้อย และขาดโอกาสในการเข้าถึงอาหาร พร้อมกับเป็นการรณรงค์ปัญหาเรื่องขยะอาหารในท้องถิ่นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ความยั่งยืน เป็นกุญแจสำคัญในการประกอบธุรกิจทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอาหาร ซึ่งทีมงาน SOS ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนได้ร่วมกันแบ่งปันให้กับสังคมของเรา ไม่ควรปล่อยให้อาหารดี ๆ ที่ยังบริโภคได้เสียเปล่า แต่ควรจะนำไปส่งต่อให้กับผู้คนได้มีชีวิตที่ดี สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้โลกต่อไป” คุณ โบ เอช โฮล์มกรีน (Bo H. Holmgreen) ยังกล่าวต่อไปว่า “ผมขอบอกว่าผมภาคภูมิใจในเจ้าหน้าที่ทุกคน และ ผู้ร่วมบริจาคอาหารของเรามาก เราทุกคนได้ร่วมกันสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อโลกและผู้คน! ขอบคุณท่านผู้ร่วมบริจาคอาหารทุกราย - เราหวังว่าจะมีผู้เข้าร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเท่าเทียมด้านอาหารกับเรามากขึ้นในอนาคต”


“สุดท้ายนี้สิ่งที่ผมในฐานะตัวแทนของมูลนิธิฯ สาขาภูเก็ต ผมอยากจะฝากถึงผู้ประกอบการในจังหวัดที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับอาหาร และการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มผลิตอาหาร ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย ตลอดจนผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหารครับ ทางมูลนิธิฯ ยังคงต้องการอาหารบริจาคที่เหลือจากการจำหน่ายของท่านมาร่วมสมทบทุน ร่วมบุญกัน ให้ผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตในจังหวัดภูเก็ตของเรา เพื่อให้ภูเก็ตกลายเป็นสังคมที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นไปอีก สำหรับการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อให้เราได้ทำงานนี้ในฐานะการดำเนินงานรูปแบบการกุศลได้อย่างยั่งยืน และครอบคลุมชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้น

เราจำเป็นต้องพึ่งพาการบริจาคเงินสมทบทุนจากทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้าเยี่ยมชมการดำเนินการของมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ สาขาภูเก็ตได้ที่ 081-9508711 ครับ” นายแสวง ขาวลา ผู้จัดการมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ สาขากล่าวปิดท้าย


แหล่งที่มา มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (เอส โอ เอส)

Related Links: https://www.scholarsofsustenance.org


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:


นายแสวง ขาวลา

ผู้จัดการมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ สาขาภูเก็ต

ประสานงาน 081-9508711

sawaeng.kaola@scholarsofsustenance.org


943 views0 comments
SOS-Logo.png

SCHOLARS OF SUSTENANCE

FEEDING THE MIND

Scholars of Sustenance (SOS) is a registered 501(c)(3) nonprofit established in 2014, Tax ID Number 47-2368767.

SOS files an IRS Form 990 annually, providing information about our annual operations and finances.

  • Email Us
  • Facebook
  • YouTube

© SOS GLOBAL TEAM & WIEM SFAR

SCHOLARS OF SUSTENANCE

A GLOBAL FOOD RESCUE FOUNDATION