7 Getting 30 Digital Volunteers for #EmptyYourPlate program Batch #2____ Target date March 15, 2021
 

เทสโก้ โลตัส มอบตู้เย็นเพื่อเก็บอาหารให้กับผู้ยากไร้ พร้อมทั้งร่วมบริจาคอาหารให้กับ 5 องค์กร ภูเก็ต

Updated: Dec 6, 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทสโก้ โลตัส มอบตู้เย็นเพื่อเก็บอาหารให้กับผู้ยากไร้ พร้อมทั้งร่วมบริจาคอาหารให้กับ 5 องค์กรการกุศลท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต


เทสโก้ โลตัส มอบตู้เย็นสำหรับเก็บอาหารให้กับผู้ยากไร้ในจังหวัดภูเก็ต ให้กับมูลนิธิเอสโอเอส (Scholar of Sustenance Foundation Thailand หรือ SOS) ส่งเสริมการบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดแต่ยังสามารถรับประทานได้ให้กับผู้ยากไร้ในจังหวัด ภายใต้โครงการ “กินได้ไม่ทิ้งกัน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเทสโก้ โลตัส ในการลดการเกิดขยะอาหาร (food waste) โดยในจังหวัดภูเก็ตมีเทสโก้ โลตัส โรงแรมจำนวน 5 แห่ง และ อีก 2 ห้างค้าปลีก ที่มอบอาหารที่จำหน่ายไม่หมดให้แก่ 5 องค์กรการกุศลท้องถิ่น เทสโก้ โลตัสได้มอบอาหารให้แก่ผู้ยากไร้ไปแล้วกว่า 1.7 ล้านมื้อ และได้ร่วมมือกับมูลนิธิ เอส โอ เอส ตั้งแต่ปี 2560 ในการบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดจากไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาในกรุงเทพมหานครนางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส (ซ้าย) และ มร. โบ เอช. โฮล์มกรีน ผู้จัดตั้ง มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (ขวา)


-----------------------------

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทสโก้ โลตัส

เทสโก้ โลตัส เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเทสโก้ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มค้าปลีกชั้นนาของโลก ที่ดาเนินธุรกิจใน 10 ประเทศ ปัจจุบันมีสาขาในประเทศไทยทั้งหมดประมาณ 2,000 แห่ง ใน 3 ขนาด คือขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก รวมถึงช่องทางจาหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มดิจิทัล 2 ช่องทางหลัก คือเทสโก้ โลตัส ช้อปออนไลน์ และการจาหน่ายสินค้าบนมาร์เก็ตเพลสชั้นนา โดยเทสโก้ โลตัส ให้บริการลูกค้ากว่า 15 ล้านคนต่อสัปดาห์

เทสโก้ โลตัส มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าในประเทศไทย ให้ดียิ่งๆ ขึ้นทุกวัน ด้วยการมอบสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึงได้ พร้อมทั้งประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีเยี่ยม ผ่านช่องทางต่างๆแบบออมนิชาแนล ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์2

และการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการต่างๆ มากมาย อาทิ โครงการรับซื้อผลิตผลโดยตรงจากเกษตรกรโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง สร้างรายได้ที่เป็นธรรมและยั่งยืนให้เกษตรกรทั่วประเทศ, โครงการ ‘อาหารดี พี่ให้น้อง’ บริจาคอาหารคุณภาพสูงให้โรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ, โครงการ ‘กินได้ไม่ทิ้งกัน’ บริจาคอาหารที่จาหน่ายไม่หมดในแต่ละวันแต่ยังรับประทานได้ให้ผู้ยากไร้เพื่อลดขยะอาหาร, โครงการ ‘ภูมิใจไม่ใช้ถุง’ รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกโดยมอบแต้มกรีนพอยท์ให้ลูกค้า และโครงการช่วยเหลือสังคมอื่นๆ อีกมากมาย ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก www.tescolotus.com


ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คณาธิป ทรัพยสิทธิ์ ( โจ๊ก ) 081-843-5754, จันทร์ทิพย์ เทศทอง (ตั้ม) 080- 219-9823 E-Mail: prtescolotus@gmail.com132 views0 comments